توسعه پنجشنبه از خانه یک دختر است

در این بازی شما باید به ترتیب از اتاق یک دختر است. مثلا، راه اندازی مبلمان، تخت خواب، آرایش ... شما آنها را به عنوان مناسب می بینید. اجازه دهید تصورات خود شما را راهنمایی.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


78% عاشق این بازی
توسعه-پنجشنبه-از-خانه-یک-دختر-است