توسعه مجموعه ای از دختر حمام

در این بازی، شما باید یک حمام ایجاد می شود. برای این کار شما باید چند تکه از مبلمان است که شما می توانید محل مناسب می بینید.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


83% عاشق این بازی
توسعه-مجموعه-ای-از-دختر-حمام