توسعه مجموعه ای از خانه

در این بازی، شما باید یک صفحه اصلی ایجاد می شود. برای این کار شما باید مبلمان متعدد و اشیاء تزئینی. شما انتخاب های مختلفی از مبلمان. شما فقط نیاز را انتخاب کنید.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


65% عاشق این بازی
توسعه-مجموعه-ای-از-خانه