توسعه بازی یک دختر است

در این بازی شما باید خانه دختر ترتیب. برای مبلمان شما چند است. شما آنها را در اتاق های مختلف خانه قرار داده است.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


75% عاشق این بازی
توسعه-بازی-یک-دختر-است