بازی دکوراسیون

در این بازی شما نیاز برای تزئین اتاق. برای این کار شما باید چندین مبلمان E و همچنین اشیاء تزئینی. شما انتخاب می کنید به رنگ.

گروه شاهد بود.

  • : برای انتخاب مبلمان.


74% عاشق این بازی
بازی-دکوراسیون