Σε αυτή την κατηγορία θα αφήσει τη φαντασία σας.
Μπορείτε διακοσμήσετε και να τακτοποιήσετε το σπίτι Μπάρμπι.
Για αυτό έχετε όμορφα μοντέρνα έπιπλα. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα των τοίχων. Βάζετε ό, τι θέλετε!