Грим игра с маски

В тази игра, трябва да носите грим, правят маски за момичето. Трябва да се подготвим за него да отиде на бала. Можете да изберете грим и маска.


61% обичам тази игра
Грим-игра-с-маски